1398/04/25 12:32
استاندار مركزي مهندس سيد علي آقازاده
به ديدار جانباز معزز 70% آقاي محمد حسن محمودي رفتند .
دوشنبه مورخ 1398/4/24استاندار مرکزی مهندس سید علی آقا زاده از جانباز معزز 70% هشت سال دفاع مقدس جناب آقای محمد حسن محمودی دیدار نمودند . در این دیدار صمیمی استاندار مرکزی گفتند : جانبازان ، شاگردان مکتب عاشو را و آموزگاران عشق و ایثار و فداکاری اند .

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved